/ Guangzhou South Railway Station

Guangzhou South Railway Station Map

Address: Shibi, Panyu District, Guangzhou, Guangdong Province, China

Guangzhou South Railway Station is located 17km south of downtown of Guangzhou, 49km south of Guangzhou Baiyun Airport, and 23km southwest of Pazhou Complex.

How many railway stations in Guangzhou?

There four major railway stations in Guangzhou: Guangzhou Railway Station, Guangzhou East Railway Station, Guangzhou South Railway Station, and Guangzhou North Railway Station.

Guangzhou Map

Guangzhou Metro Map

Guangzhou Subway Map, Metro map