Hangzhou East Railway Station´╝îHangzhou Dong Train Station

/ Hangzhou East Railway Station

Metro / Subway at Hangzhou East Railway Station

Subway, metro at Hangzhou East Railway Station

Two metro lines ( Line 1 and Line 4) link Hangzhou East Railway Station and Hangzhou downtown. Metro is mostly recommended public transport to or leave Hangzhou East Railway Station. The metro station is on B2 and platforms are on B3 of Hangzhou East Railway Station

First Train: 06:10, Last Train: 23:00

Shenzhen Subway Map, Subway to Hangzhou East Railway Station

Metro Station at Hangzhou East Railway Station

layout, plan, map of Hangzhou East Railway Station, Hangzhou Dong train station map