/ Zhanjiang West Railway Station

Zhanjiang West Railway Station Map

Address: Mazhang town, Mazhang district, Zhanjiang ,Guangdong Province, China

There are two major railway stations in Zhanjiang: Zhanjiang Railway Station, Zhanjiang West Railway Station

Zhanjiang West Railway Station is located in 13km west of downtown of Zhanjiang, mainly serving high-speed trains.

Zhanjiang Railway Station that also is call Zhanjiang South Railway Station, is located 11km south of downtown of Zhanjiang, mainly serving general trains.

Map of Zhanjiang West Railway Station, Map of Zhanjiang West high speed train station, location

Google Map of Zhanjiang West Railway Station

Zhanjiang West Railway Station

Top Bullet Trains from Zhanjiang West

Top Railway Stations in China