/ Metro in China

Zhengzhou Metro Map, Rail Transit Map

There are five metro lines in Zhengzhou Rail Transit system in 2024: line 1, line 2, line 5, line 9, line 14 .

Zhengzhou metro map, Zhengzhou subway map, rail transit

Google Map of Zhengzhou

City Metro Maps in China