Fuzhou Metro Map

There are 2 metro lines in Fuzhou Rail Transit system 2020: line 1 and line 2

Fuzhou metro map, subway, Fuzhou Rail Transit map

Google Map of Fuzhou