/ Chongqing Jiangbei Airport

Chongqing Jiangbei Airport(CKG) Map and Location

Address: Airport Road, Lianglu Town, Yubei District, Chongqing, China

Chongqing Jiangbei International Airport (CKG) is located 24km northeast of the downtown of Chongqing, 20km northeast of Chongqing North Railway Station, 35km northeast of Chongqing West Railway Station, and 26km northeast of Chaotianmen Dock.

There are two terminals at Chongqing Jiangbei International Airport: terminal 3 and terminal 2. Terminal 2 is located 2.5km west of Terminal 3.

Service Hotlines: (+86) 23-966666, (+86) 23-67155777

Chongqing Map

Chongqing Jiangbei International Airport Map, CKG airport

Terminal Map

T3 and T2 map, Chongqing Jiangbei Airport, CKG airport

Chongqing Metro Map

Chongqing Metro map, Chongqing Jiangbei International Airport(CKG)

Airport Guide

Top flight routes from Chongqing