/ Huizhou North Railway Station

Huizhou North Railway Station Map

Address: Xiaojinkou Street, Huicheng District, Huizhou, Guangdong Province, China

There are 2 high-speed railway stations in Huizhou: Huizhou South Station, Huizhou North Station

Huizhou North Station is located in Huicheng District, 13km northwest of Huizhou downtown.

Huizhou South Railway Station is located in Huiyang District, 47km south of Huizhou downtown.

Huizhou Map

Map of Huizhou North Railway Station, Huizhou Bei train station map, location

Huizhou North Railway Station

Top Bullet Trains from Huizhou