/ Hangzhou Airport

Hangzhou Xiaoshan Airport(HGH) Terminal Map

Hangzhou Xiaoshan International Airport (HGH) has two terminal buildings, A and B, and three terminals: T1, T2, T3. Terminal 1 and Terminal 3 are in buidling B. Terminal 2 is in building A.

Address: Konggang Doad, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang Province, China

Airport Tel: (+86) 571 96299

Hangzhou Xiaoshan International Terminal Map, T3, T2, T1 map and location, HGH airport

Google Map of Hangzhou Airport

Airport Guide

Top flight routes from Hangzhou