/ Xiamen Gaoqi Airport

Xiamen Gaoqi Airport(XMN) Map and Location

Address: No.121, Xiangyu Yi Rod, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China

Xiamen Gaoqi International Airport (XMN) is located 12km northeast of the downtown of Xiamen, 16km southeast of Xiamen North Railway Station, 12km northeast of Xiamen Railway Station, and 15km northeast of Gulangyu Island (Kulangsu).

Service Hotlines:(+86) 592-96363

Xiamen Gaoqi International Airport Map, XMN airport

Terminal Map

T3 and T4 map, Xiamen Gaoqi Airport, XMN airport

Google Map of Xiamen Gaoqi Airport

Xiamen Metro Map

Xiamen Metro map, Xiamen Gaoqi International Airport(XMN)

Airport Guide

Top flight routes to Xiamen