/ Nanjing Lukou Airport

Nanjing Lukou Airport(NKG) Map and Location

Address: Loukou Town, Jiangning District, Nanjing, Jiangsu Province, China

Nanjing Lukou International Airport (NKG) is located 38km south of the downtown of Nanjing, 32km south of Nanjing South Railway Station, 46km south of Nanjing Railway Station.

Service Hotlines:(+86) 25-96066

Nanjing Lukou International Airport Map, NKG airport

Google Map of Nanjing Lukou Airport

Nanjing Metro Map

Nanjing Metro map, Nanjing Lukou International Airport(NKG)

Airport Guide

Top flight routes to Nanjing